St. Joseph Parish, Nangoma

Parish:
St. Joseph Parish, Nangoma
About Us:

This church was founded in 1995 (Mumbwa District).
Parish Priest: Fr. Mulenga Chilumba
Assistant: Fr. Victor Banda
 SunM. 9.00 Parish, Cath. 12,000, Catech. 500. Cat. 3 + 35. 30SCCs. 9Ap.Gr. Inst.: Hospital. HBC, Nursery.
OUTSTATIONS: Chabota, Chibusa, Chisaru, Chiwena, Chombwe, Kabulungwe,
Kapyanga, Keezwa, Lucha, Luhula, Luiri, Mafuwa, Muchabi, Matara, Mukupi, Mululi, Mamvule, Muyoba, Myooye, Namucheche, Nalubanda, Namabanga, Nambwa, Namakolongo, Nambwa, Nandoka, Nkombola, Nangoma, Nachibila, Nakabu, Nakainga, upper Nangoma, Sanja, Shakabondo, Shamusunya, Sichanzu.

Phone Number:
21 1/670062,
Address:

Box 01 Nangoma. Res.: 108 km west of Lusaka on the Mongu Rd.